15 december 2020

Renovatie Campus Rustoord

BUILDING THE FUTURE !

Inderdaad. Met het grote renovatieproject op Campus Rustoord zet onze club een nieuwe grote stap in de verdere uitbouw en het engagement om een kwalitatieve voetbalopleiding te voorzien in de best mogelijke infrastructuur op zowel campus Zwemdok als campus Rustoord.

Het renovatieproject Rustoord omvat volgende zaken :

  • afbraak kleedkamers
  • afbraak tribune tussen A en B terrein
  • afbraak oud materiaalkot / druppelkot
  • regularisatie kassagebouw
  • bouw van 6 nieuwe kleedkamers
  • aanleg kunstgrasveld op A terrein
  • aanleg lichtinstallatie A terrein
  • heraanleg rondom A terrein en kleedkamers

Het totale kostenplaatje van deze renovatie bedraagt ongeveer 860.000 euro.

286.000 euro van deze investering wordt gefinancierd met een investeringstoelage van de gemeente Brasschaat.

De werken zullen starten rond half december 2020 en als alles volgens planning verloopt kan de nieuwe infrastructuur ingehuldigd worden bij aanvang van het seizoen 2021-2022.

Op deze pagina zal u de voortgang van de werken kunnen volgen. Regelmatig zal onze club foto’s posten en een update geven over de stand van zaken.