Ongeval bij het voetballen – Wat te doen?

Uw contactpersoon:

Marianne Martinet,   marianne.martinet@telenet.be

0474  21 50 99

1) Deze richtlijnen gelden voor kwetsuren opgelopen tijdens trainingen of wedstrijden van onze club.
De verzekering van de voetbalbond voorziet de terugbetaling van overblijvende kosten, namelijk het verschil tussen het officiële barema van de honoraria en verpleegkosten, en de tussenkomst van het ziekenfonds en enige privéverzekering. Tegemoetkoming is ook voorzien voor onkosten van de apotheker; en vervoer per ziekenwagen.

De KBVB rekent een franchise van 13,40 euro per dossier dat aanleiding geeft tot een terugbetaling. (jaarlijkse index aanpassing). Indien U verwacht dat de uitgaven lager zullen zijn, heeft het geen zin om de procedure op te starten.

2) Als je naar de dokter of het hospitaal gaat neem dan een “aangifteformulier” mee.

3) Binnen de 14 dagen na het ongeval moet het ingevulde formulier , getekend door secretaris en speler (vanaf 13 jaar) of ouder, terug bezorgd worden aan de club die het doorstuurt naar de voetbalbond. Na een ongeval moet aangifte bij de voetbalbond binnen de 21 kalenderdagen zijn. Gelieve steeds binnen de 7 dagen na datum van het ongeval contact op te nemen met Marianne Martinet (coördinaten hierboven) voor de verdere afspraken mbt de indiening van de documenten.

4) U ontvangt een formulier “geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting” op, ter bevestiging van ontvangst van uw aangifteformulier.

Dit formulier wordt U per email bezorgd door Marianne

5) Zodra je terug mag spelen, bezorg je bovenvermeld formulier, ingevuld door uw dokter, terug aan Marianne, die het verder doorstuurt naar de voetbalbond. Je mag terug voetballen vanaf de datum vermeld op het formulier.

6) Na betaling van alle rekeningen moet je het bewijs van de niet terugbetaalde kosten (de “verschillenstaat” van het ziekenfonds) bezorgen bij de club; liefst samen met het formulier van punt 4 en 5.

7) De tegemoetkoming van de voetbalbond zal u bezorgd worden na ontvangst.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
1) Voor kine- en fysiotherapie is voorafgaandelijk goedkeuring van de voetbalbond vereist; ook moet de sportinactiviteit meer dan 15 dagen bedragen.
Breng dus zo snel mogelijk een kopie van het doktersvoorschrift bij de club.
Vraag (indien nodig), bij de eerste verzorging, aan de dokter om al kinebehandeling te vermelden op het aangifteformulier.

2) Voor sommige speciale gevallen echter is er geen tegemoetkoming voorzien:
– supplementen voor één of tweepersoonskamer in het ziekenhuis.
– eigen letsels veroorzaakt door het dragen van een bril
– letsels veroorzaakt door het gebruik van verplaatsbare doelen
– producten niet vermeld in het tarief van de terugbetaalbare geneesmiddelen

3) Een speciale regeling is voorzien voor tandprothesen – synthetische gipsen – implantatiematerialen – blijvende invaliditeit…

4) Rekening houdende met deze beperkingen kan ieder zelf steeds aanvullend nog een persoonlijke ongevallenverzekering afsluiten.

5) Deze opsomming is indicatief; de volledige en correcte informatie over dit onderwerp is terug te vinden in het “Reglement van het Federaal Solidariteitsfonds” van de voetbalbond.