U hebt interesse om te komen voetballen bij Excelsior Mariaburg?

Excelsior Mariaburg trekt volop de kaart van de jeugd. Met niet minder dan 20 jeugdteams die voetballen op 2 verschillende campussen behoort onze club tot één van de grootste uit onze regio. Wenst u uw zoon of dochter ook in te schrijven bij onze club vervolledig dan zo snel mogelijk het onderstaande digitale inlichtingenformulier.

Gelieve te noteren dat onze club volgende werkwijze zal hanteren voor de eventuele aansluiting van nieuwe jeugdleden :

 1. De eerste stap is steeds het elektronisch doorsturen van het volledige inlichtingenformulier
 2. Enkel aanvragen die via deze weg ontvangen worden zullen in overweging genomen worden en dit volgens datum en uur van ontvangst.
 3. Op basis van de ontvangen info bekijkt onze club of er nog een plaats is voor de desbetreffende leeftijdscategorie.
 4. Onze club zal u zo snel mogelijk informeren.
 5. Indien de leeftijdscategorie van de desbetreffende speler reeds volledig volzet is zetten wij de speler op de wachtlijst. Wij informeren u overeenkomstig.
 6. Indien er extra plaatsen vrijkomen zullen wij de desbetreffende speler informeren en verder uitnodigen.
 7. Er kan pas aan een training deelgenomen worden nadat onze club de desbetreffende speler hiervoor uitgenodigd heeft. (eerste voorwaarde is dat  het inlichtingenformulier ingevuld werd en er plaats is voor de desbetreffende speler).
 8. Spelers die niet voldoen aan bovenvermelde criteria zullen NIET toegelaten worden tot de training(en). Dit geldt ook voor spelers (dikwijls vriendjes van huidige spelers) die zonder voorgaand contact toekomen op de training.
 9. Nieuwe spelers die uitgenodigd worden voor een training kunnen indien gewenst 2 testtrainingen doen alvorens de ledenbijdrage te betalen. Na afloop van de tweede testtraining dienen zij een definitieve beslissing mbt aansluiting te nemen tegen de volgende training. Indien niet aangesloten werd tegen de volgende training zal de plaats open gesteld worden voor een volgende speler (op de wachtlijst) .
 10. Het pakket inbegrepen in de jaarlijkse bijdrage zal pas besteld worden nadat de ledenbijdrage volledig betaald werd. Gelieve te noteren dat het daarom niet mogelijk zal zijn om direct aan wedstrijden deel te nemen bij latere betaling.

 

 

  Digitaal inlichtingenformulier voor nieuwe speler  Van toepassing bij wijziging van club