Missie van de Jeugdopleiding

Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding en begeleiding zijn van enorm belang voor Excelsior Mariaburg. De jeugdspelers vormen de basis, de hoeksteen van de club. Zij dienen in de toekomst de ruggengraat te vormen van onze eerste elftallen. De verwezenlijking hiervan ligt in de schoot van de jeugdopleiding.

Excelsior Mariaburg wil alle aangesloten spelers en spelertjes de kans bieden om hun hobby binnen een aangename ongedwongen familiale sfeer te beoefenen, dit volgens de reeksen die Excelsior Mariaburg aanbiedt. Het uiteindelijke doel is van het voetbal een beleving van plezier en succes te maken waar de opleiding centraal staat in het geheel.

Bij Excelsior Mariaburg moet elke speler kunnen spelen op zijn niveau met evenveel speelkansen. Het individu staat boven alles, de ontwikkeling staat centraal.

Om een degelijk jeugdbeleid te voeren is er een JEUGDOPLEIDINGSPLAN (JOP) opgesteld. In het JOP willen we de sportieve lijn van de club uitzetten en toelichten. Het JOP bevat nadere richtlijnen voor de opleiding van de (jeugd)spelers Excelsior Mariaburg.

Visie van de Jeugdopleiding

De jeugdwerking wil zo snel mogelijk provinciaal voetbal aanbieden en dat niveau door de jaren heen handhaven en verbeteren. De club gaat voor een sterke jeugdopleiding met een gediplomeerde trainersstaf, die in de beste omstandigheden (organisatorisch en infrastructuur) kan functioneren. Talentvolle spelers klaarstomen voor de eerste ploeg of op zijn minst mee te draaien op een provinciaal niveau. De doorstroming van eigen spelers is primordiaal binnen de jeugdwerking. De jeugdwerking dient via een structurele werking, die gebouwd is op een administratief en technisch gekwalificeerd kader, elke jeugdspeler de kans geven tot maximale ontplooiing naar eigen mogelijkheden.

Voor de jeugdelftallen, onder- en middenbouw, geldt dat het beter leren voetballen centraal moet staan. Vanaf de U17 wordt gekeken of spelers de nodige kwaliteiten hebben om binnen de 2 à 3 jaar de stap te kunnen zetten naar het beloftenelftal of eventueel naar de A-kern. Het inschrijven van een ploeg in 4de provinciale met enkel eigen jeugd is hier de schakel tussen uitdaging, sportief, het belang van onze jeugd met het uiteindelijke doel de fanion A maximaal te bevolken met eigen spelers.

De Panathlonverklaring die door onze club ondertekens werd is een bron van inspiratie voor de jeugdwerking van onze club.

We verklaren dat :

 1. we de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven;
 2. we onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen;
 3. we erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen;
 4. we de steun van sponsors en de media verwelkomen, maar ook dat we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’. Alle kinderen hebben het recht

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden