Club geschiedenis

MISSIE / VISIE / WAARDEN EXCELSIOR MARIABURG

MISSIE

 • Onze club biedt zowel een sportief, sociaal als organisatorisch perspectief met volgende accenten :
  • Kwalitatieve jeugdopleiding zowel qua
  • infrastructuur (nieuwe kleedkamers, verlichting A veld, aanleg extra kunstgras terrein )
  • omkadering (opleiding trainers/diploma’s/…) :

  Doel is provinciaal voetbal  – label provinciaal voetbal (Double Pass audit)

  • De beloftenploeg (2e elftal) zal enkel bestaan uit jeugdspelers van maximum  21 jaar. De eerste ploeg zal voornamelijk worden gevormd door eigen opgeleide jeugdspelers én spelers uit Noord-Antwerpen. Doorstroming van eigen jeugdspelers naar de senior elftallen zit in ons DNA.
  • Sociale functie: voetbal is een middel om mensen van alle afkomst samen te brengen. Iedereen – ongeacht van welke gemeente, geloof, huidskleur, geslacht, financiële mogelijkheden,… is meer dan welkom bij Excelsior Mariaburg.  Respect voor diversiteit als weerspiegeling van de gemeenschap in de vereniging.
  • Sportieve ambitie ondergeschikt aan missie en visie.

   

  Excelsior Mariaburg wil een groeiende en bloeiende vereniging zijn, die midden in de samenleving staat en waar iedereen welkom is. Met open blik naar en respect voor haar omgeving en de maatschappij wil zij een club zijn voor en door haar leden.

  Excelsior Mariaburg  wil haar missie waarmaken door een cultuur te creëren die gebaseerd is op waarden.  Dit zijn leefregels waaraan iedereen van Excelsior Mariaburg  zich houdt, zowel de jongste jeugdspeler als de leden van de Raad van Bestuur. Alleen als iedereen volgens die waarden handelt, is er voldoende samenhang en interne kracht binnen de club om de doelstellingen te bereiken. We besteden daarom bijzondere aandacht aan de interne communicatie van de waarden.

Kernwaarden

  • Respect
  • Communicatie
  • Teamgeest
  • Discipline
  • Passie

VISIE

Onze visie geeft weer wat wij als club willen bereiken. Ze geeft voor iedereen binnen onze club aan welke richting we uitgaan.

 

Algemene visie Excelsior Mariaburg

 

 • Excelsior Mariaburg wil  zoveel mogelijk talentvolle eigen jeugdspelers laten doorstromen naar een senioren elftal, hetzij de A -of de B ploeg, Dit is een prioritaire doelstelling van onze jeugdopleiding.

 

 • Excelsior Mariaburg wil een kwaliteitsvolle opleiding geven aan alle jeugdspelers via eenwelomschreven sportieve visie, die door alle trainers gevolgd wordt, gebaseerd op de visie inzake jeugdopleiding van de K.B.V.B./V.F.V., aangepast aan de leeftijd. De waarden ‘respect’, ‘teamgeest’, ‘communicatie, ‘passie’ en ‘discipline’ zijn belangrijke begrippen binnen onze jeugdopleiding, zodat voor een speler voetbal tot op latere leeftijd een plaats blijft houden. Dat kan als speler, coach, scheidsrechter en/of bestuurslid.

 

 • Excelsior Mariaburg zal samenwerken met in de nabijheid gelegen scholen en buurtverenigingen. De club biedt haar diensten en expertise aan voor het organiseren van sportdagen en schoolvoetbal. Het komt er op neer sport bij de jeugd meer te gaan promoten.