19 januari 2022

Wildparkeren rondom onze Campussen

Met aandrang roepen wij alle bezoekers van onze Campussen Zwemdok en Rustoord nogmaals op om hun auto steeds reglementair te parkeren.

Bij Politie Brasschaat komen meer en meer meldingen binnen van auto’s die niet reglementair geparkeerd staan in de buurt van onze campussen.  Politie Brasschaat zal nauw toezien op het respecteren van de geldende verkeersregels en verbaliseren indien auto’s fout geparkeerd staan.

Onze eigen leden roepen we alvast ook op om indien mogelijk de verplaatsingen naar onze Campus met de fiets te maken.

Dank voor jullie medewerking.