22 maart 2020

Volg de regels mbt Social Distancing en Samenscholingsverbod!

Verwijzend naar de door de Belgische overheid opgelegde regels mbt social distancing en het samenscholingsverbod wensen wij alle leden er aan te herinneren dat het absoluut verboden is om via welke weg ook onze terreinen te betreden om te trainen alleen of in groep.

Politie Brasschaat informeerde ons dat ze op geregelde tijdstippen controles zullen doen en niet zullen aarzelen om te verbaliseren indien de regels overtreden worden.

Wij vragen met aandrang dat alle leden deze regels strikt navolgen!