Campus Zwemdok
16 mei 2020

Seizoen 2019-2020 volledig stopgezet

Volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad kunnen er vanaf 18 mei terug groepstrainingen plaatsvinden onder zeer strikte voorwaarden.

Gezien het zeer stringente karakter van deze voorwaarden (die een normale training quasi onmogelijk maken) en aangezien onze club geen enkel risico wil lopen dat spelers, technische staf of medewerkers die op één van de eventuele trainingen aanwezig zouden zijn toch een COVID-19 besmetting zouden oplopen heeft het bestuur beslist om voor alle reeksen / teams van onze club het seizoen met onmiddellijke ingang volledig stop te zetten en dus ook geen trainingen meer te voorzien na 18 mei. De gezondheid van onze spelers, trainers, medewerkers is van het grootste belang en hier zullen dan ook geen risico’s genomen worden.

Bovenstaande betekent dus ook dat onze 2 campussen (terreinen en kantines) NIET toegankelijk zijn en dus ook niet mogen betreden worden door spelers die op eigen houtje zouden willen komen trainen.

Onze club legt zich intussen dan ook volop toe op de start het komende seizoen (waarvan de trainingen in de loop van de maand juli of augustus zullen starten afhankelijk van het team).

Intussen wensen wij alle leden en medewerkers een goede gezondheid en we hopen jullie allemaal terug te zien bij de aanvang van het komende seizoen.