17 april 2020

Renovatieproject Campus Rustoord – Update

Zoals u waarschijnlijk reeds vernomen had was onze club reeds verschillende maanden bezig met de voorbereiding van het grote renovatie dossier op Campus Rustoord. Planning was om de werken te starten direct na afloop van het huidige seizoen.

Dit was echter buiten de huidige corona crisis gerekend… Sinds half maart staat de wereld omzeggens stil en niets is meer wat het voordien was. Dit heeft ook gevolgen voor het renovatieproject op Campus Rustoord. Zo zullen de nodige vergunningen niet afgeleverd kunnen worden binnen de voorziene tijdslijnen en ook de andere partijen betrokken bij dit grote project (bank, gemeente, aannemers e.d.) worden sterk beïnvloed door de huidige corona crisis. Het bestuur van onze club heeft dan ook besloten om het renovatieproject een seizoen uit te stellen. Wij vermoeden dat deze beslissing niemand zal verwonderen. Onze club werkt ondertussen op alle vlakken verder aan dit project zodat dit eind volgend seizoen in hopelijk betere omstandigheden kan aangevat worden.

Ondertussen wensen wij al onze leden een goede gezondheid toe en hopen we dat het nieuwe seizoen binnen enkele maanden in vrij normale omstandigheden kan aangevat worden.