6 december 2023

Parkeren aan Campus Rustoord

Met onze  jaarlijkse Mid Season Cup voor de deur (zaterdag 9 en zondag 10 december) waarbij ook vele bezoekende teams aanwezig zullen zijn wensen we onze eigen spelers alvast nogmaals op te roepen om te voet of met de fiets naar Campus Rustoord te komen.

Er zullen extra fietsrekken voorzien worden op de parking aan de inkom.

Voor onze bezoekende teams en eigen spelers die gezien de verdere afstand met de auto komen wensen we nogmaals nadrukkelijk te vragen om alle verkeersregels mbt correct parkeren na te leven.

Het inrijden van en  het parkeren in het laantje naast de Chiro richting Mariadomein en chirolokalen is verboden. Zie onderstaand foto.

Ook op de Rustoordlei (direct aan onze campus) is parkeren verboden (midden op de weg staan witte strepen. Op deze plaats is het niet toegelaten om te parkeren). Zie hiervoor ook onderstaande foto.

Politie Brasschaat zal regelmatig patrouilleren en foutparkeerders beboeten / laten wegslepen.

Maak dus alvast tijdig de verplaatsing naar onze Campus Rustoord zodat u – eventueel iets verder – reglementair kan parkeren.

Dank voor jullie medewerking