29 oktober 2019

Overlijden François De Buyser

Afgelopen zaterdag overleed Dhr François De Buyser op 81 jarige leeftijd.

François is de vader van ons bestuurslid Jurgen De Buyser.

Langs deze weg wenst onze club alvast haar medeleven te betuigen en Jurgen en familie veel sterkte toe te wensen in deze moeilijke periode.