19 januari 2024

FOOT – FOOD / MOSSELSOUPER

Inschrijvingsformulier onder deze affiche !!!

 

  INSCHRIJVINGSFORMULIER MOSSELSOUPER EXCELSIOR MARIABURG

  IK WENS VOLGENDE INSCHRIJVING TE DOEN :

  VOOR DE KINDEREN :


  .

  TE BETALEN :

  GELIEVE HET VERSCHULDIGDE BEDRAG ZSM MOGELIJK OVER TE SCHRIJVEN OP REKENING NUMMER BE60 0689 3424 0470 op naam van EXCELSOR MARIABURG met vermelding van "FOOD FOOT 24/02 + DE NAAM VAN DE BOVENSTAANDE INSCHRIJVER"