3 december 2019

MOSSELFESTIJN – ZATERDAG 8 FEBRUARI 2020

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER MOSSELFESTIJN EXCELSIOR MARIABURG

IK WENS VOLGENDE INSCHRIJVING TE DOEN :

GELIEVE HET VERSCHULDIGDE BEDRAG ZSM MOGELIJK OVER TE SCHRIJVEN OP REKENING NUMMER BE60 0689 3424 0470 op naam van EXCELSOR MARIABURG met vermelding van "MOSSELFESTIJN + DE NAAM VAN DE BOVENSTAANDE INSCHRIJVER"